Symposium: Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie

Thumbnail_RCE

Op zaterdag 25 november vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het jaarlijkse symposium voor vrijwilligers in de onderwaterarcheologie plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal worden teruggeblikt op de actiepunten die op het vorige symposium zijn geformuleerd, en worden stilgestaan bij het vervolg. Meer informatie over het programma leest u op de website van de RCE.