Prins Hendrikschool voor schipperskinderen

Prins Hendrikschool voor schipperskinderen  te Vreeswijk en Nationaal Comité voor Christelijk Onderwijs aan Schipperskinderen te Vreeswijk 1914-1992. Stukken onder voorwaarde te raadplegen in studiezaal Utrechts Archief. Zie inventaris.

Uit: het overzicht van Eric Hennekam, Online bronnen voor scheepvaart, dd 21 januari 2022.