Archief Consulaat-Generaal Birma, 1946-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat-Generaal Birma, 1946-1954 bevat gegevens over de inrichting van het consulaat en de personele bezetting daarvan en stukken voortvloeiend uit de Tweede Wereldoorlog, oorlogsschade en oorlogsgraven. Voorts stukken betreffende de binnenlandse- en buitenlandse betrekkingen van Birma, het communisme, migratie en arbeid, waterstaat, scheepvaart en het verlenen van technische bijstand.

Archief Consulaat-Generaal Birma