Archief Ambassade Congo-Brazzaville, 1965-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade Congo-Brazzaville, 1965-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Ook zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden (territoriale wateren), verkeer en vervoer (luchtvaart en spoorwegen), de economie en de economische betrekkingen van Congo-Brazzaville met het buitenland (w.o. aanschaf Fokkervliegtuigen en olieraffinaderijen), culturele aangelegenheden, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Congo-Brazzaville.

Archief Ambassade Congo-Brazzaville