Archief Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford, 1665 (Het Utrechts Archief)

Dit archief bevat in de inventaris een deel met stukken waarbij het verband met het archief niet duidelijk is. Dit deel bevat een stuk: ‘Akte van aanstelling door de Staten Generaal van Philips van Aelmonde tot extra-ordinaris kapitein-ter-zee bij het Admiraliteitscollege te Rotterdam tegen zeerovers en anderen die de zeevaart en de handel van de Republiek schaden, 1665 juli 29, met dorsale aantekening van de aflegging van de eed, 1665’

Archief Families Quarles, Quarles de Quarles en Quarles van Ufford