Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië, 1611-1638 (Huygens ING)

Uitgave van bronnen betreffende de voorgeschiedenis van de vestiging van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Perzië in 1623 en het wedervaren tot 1638. In deze periode leverde de zijdehandel grote rijkdommen op en voerde de VOC een geduchte concurrentiestrijd met de Engelsen.

Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië