Archief Ambassade Joegoslavië, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade, te Belgrado en het Consulaat te Rijeka in Joegoslavië, 1955-1974 is gerubriceerd volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het archief zijn stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard opgenomen. Ook zijn er stukken opgenomen omtrent openbare orde, verkeer en vervoer (water- en spoorwegen en scheep- en luchtvaart), de Joegoslavische economie en de economische betrekkingen van Joegoslavië met het buitenland (o.a. handelsovereenkomsten), sociale kwesties, culturele aangelegenheden en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Joegoslavië (w.o. defensie en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Joegoslavië