Archief Ambassade Kameroen, 1965-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Kameroen, 1965-1974, is gerubriceerd volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het archief zijn stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard opgenomen. Ook zijn stukken omtrent juridische kwesties, openbare orde, verkeer en vervoer (havens, luchtvaart en spoorwegen), de economie en de economische betrekkingen van Kameroen met het buitenland, sociale kwesties, culturele aangelegenheden en onderwijs, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Kameroen (w.o. defensie en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Kameroen