Archief Ambassade Libanon, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade, 1955-1974  in Libanon is gerubriceerd volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische kwesties, openbare orde, verkeer en vervoer (scheep- en luchtvaart), enz.

Archief Ambassade Libanon