Archief Ambassade Liberia, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade, in Liberia is gerubriceerd volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische kwesties, gezondheidszorg, verkeer en vervoer (scheep- en luchtvaart), de economie en de economische betrekkingen van Liberia met het buitenland, sociale kwesties, culturele aangelegenheden, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Liberia (w.o. defensie en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Liberia