Registratie maritiem-archeologische vondsten in Nederland

Archeologische vondsten in de waterbodems zijn opgenomen in de database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Archis3. Deze database is met inlog en bedoeld voor archeologen. In Archis3 zitten zowel de land- als de waterbodem vondsten.

Voor alleen waterbodemvondsten bestaat er de viewer MACHU (managing cultural heritage underwater), hiervoor is ook een inlog noodzakelijk. Een aanmeldformulier staat op MACHU | Bronnen en kaarten | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De databases van de Dienst der Hydrografie, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ook een gezamenlijke database met alle onderwater objecten (zowel archeologisch als niet archeologisch). Deze database is momenteel niet toegankelijk. Het archeologische deel staat op MACHU.

Overigens moet men onderscheid maken in archeologisch van belang en rijksmonumenten. Er zijn maar weinig rijksmonumenten in waterbodems aanwezig. Die er zijn, zijn te vinden op Rijksmonumentenregister | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor meer informatie over maritieme archeologie kun je verwijzen naar Maritiem erfgoed | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed