Nieuwe deelnemer: Vereniging Zeekadetkorps Nederland

Het Zeekadetkorps is een maritieme jeugdvereniging voor meisjes en jongens van 9 tot 18 jaar. Elke zaterdag komen ze bijeen aan boord van het (varende) korpsschip. Iedere Zeekadet krijgt een basisopleiding die ze met alle facetten van het varen met een groot schip in aanraking brengt. De ervaring van de Zeekadetkorpsen in Nederland is, dat een flink deel – bijna de helft – na de tijd bij het Zeekadetkorps doorstroomt naar een baan of een opleiding in de maritieme sector. En daar zijn zij zeer geliefd door de vele praktische kennis en ervaring die ze bij de zeekadetten hebben opgedaan.

Op onze website staat een kleine opsomming van onze historie. Er komt nog een aparte website over de historie van het korps. Deze is momenteel in bewerking.

Website
e-mail