Collectie Fotopersbureau De Boer

De collectie van Fotopersbureau De Boer bestaat uit maar liefst 2.000.000 negatieven en beslaat allerlei onderwerpen. Grote sportevenementen, politieke gebeurtenissen, portretten van popsterren en bekende Nederlanders maken er deel van uit. Zo zijn er al foto’s van The Beatles, Dr. Martin Luther King en de watersnoodramp van 1953 in de collectie ontdekt. De collectie, nu in het bezit van het Noord-Hollands Archief, vormt met recht ‘het fotografisch geheugen van Kennemerland’, al heeft het ook daarbuiten grote, soms emotionele waarde.

Noord-Hollands Archief

Archief Commissie voor de dokwerken Willemsoord te Den Helder, 1856-1867 (Noord-Hollands Archief)

De commissie voor het nieuwe droogdok te Willemsoord werd ingesteld bij beschikking van de ministers van Marine en Binnenlandse Zaken van 28 maart/5 april 1856 no. 148/106. Haar taak was het maken van een plan, bestek en nadere raming van kosten voor de bouw van een nieuw droogdok, een stoommachine en bijkomende werken op het maritieme etablissement Willemsoord.

Archief Commissie voor de dokwerken Willemsoord

Archief Marine Rijkswerf Willemsoord te Den Helder, 1813-1945 (Noord-Hollands Archief)

Het archief van de marinewerf valt in drie gedeelten uiteen. De archieven van de onderdirecteur (1813-1843), de commandant-directeur (1843-1913) en de directeur van Willemsoord (1913-1945). Het archief van de onderdirecteur van de werf berust in het Noord-Hollands Archief. Het archief van de commandant-directeur berust in het Nationaal Archief. Binnen deze archieven bevinden zich alle stukken betreffende de gang van zaken op de Rijkswerf te Den Helder.

Archief Directie 1913-1945

Archief Directie (aanvulling)

Archief Onderdirecteur 1813-1843

Archief Vereeniging van Reeders van Visschersvaartuigen te IJmuiden, 1908-1982 (Noord-Hollands Archief)

Archief van de redersvereniging te IJmuiden ten bevordering van de samenwerking tussen de vissers en het behartigen van de belangen van de visserij te IJmuiden. Voornamelijk behoorden de Trawlvisserij tot deze vereniging, maar uitzonderingen werden gemaakt voor de haring- en beugvisserij.

 

Archief Vereeniging van Reeders van Visschersvaartuigen

Archief Staatsvissershavenbedrijf (SVHB) te IJmuiden, 1899-1976 (Noord-Hollands Archief)

Archief van de in 1896 aangelegde vissershaven met afslag te IJmuiden. In dit archief is de documentatie over de uitvoering van de taken van het SVHB te vinden. Dit waren onder andere infrastructurele werken die aangelegd moesten worden, en het vervullen van havendiensten. Tevens is beeldmateriaal aanwezig van de haven zelf door de jaren heen.

Archief SVHB IJmuiden