Documentair erfgoed van tot slaafgemaakten van de Nederlandse Caraïben en hun afstammelingen 1816 – 1969

Het gezamenlijke documentaire erfgoed uit deze inschrijving op het Memory of the World Register bestaat uit archieven die zich bevinden in Suriname, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het betreft voornamelijk slaven-, manumissie- en emancipatieregisters en documenten van de burgerlijke stand van bevrijde slaven. Ook werpen ze licht op het systeem van compensatie die plantage-eigenaren ontvingen na de afschaffing van de slavernij in Caribisch Nederland in 1863.
Documentair erfgoed van tot slaafgemaakten van de Nederlandse Caraïben en hun afstammelingen 1816 – 1969

Stichting Blauwe Lijn

Stichting Blauwe Lijn

De Stichting Blauwe Lijn probeert de Nederlandse waterbouwkundige kennis uit het verleden toegankelijk te houden en te bevorderen dat die kennis ook door toekomstige generaties gebruikt kan worden. We doen dit onder andere door projecten op onderwijsinstellingen op alle niveaus (van basisschool tot universiteit). Watermeesters zijn een inspiratiebron voor de jongere generatie en de Nederlanders in het algemeen.

De Stichting Blauwe Lijn beheert een database met toegang tot scans van historische waterbouwkundige literatuur uit de periode 1500-1953. De database verwijst naar scans (pdf) van originele werken; dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen en kaarten zijn. In de database zijn Nederlandse auteurs/ingenieurs opgenomen. Hierdoor hebben de meeste verwijzingen links naar projecten in Nederland, sommige naar projecten in de voormalige koloniën en sommige naar projecten elders die door Nederlandse ingenieurs ontworpen of uitgevoerd zijn. De links gaan naar collecties in bibliotheken van o.a. de Technische Universiteit Delft, Rijkswaterstaat, Delpher, KB, Google Books.

Inspiratieboekje: Het water geeft en neemt. De geschiedenis van Capelle aan den IJssel is verbonden met het water. De Historische Vereniging van Capelle aan den IJssel heeft in samenwerking met onze stichting een handzaam boekje gemaakt hierover. Het boekje is voor € 9,95 te bestellen bij De Historische Vereniging van Capelle aan den IJssel.

Contactpersoon Stichting Blauwe Lijn: Henk Jan Verhagen, H.J.Verhagen@TUDelft.nl

Nieuwsbrief nr. 1 (31 augustus 2023)
Podcastserie Nieuwe Watermeesters: In 2021 hebben wij een podcastserie kunnen opstarten dankzij Theo Rietveld en de Hogeschool Rotterdam. De eerste afleveringen zijn te beluisteren onder de noemer ‘Nieuwe Watermeesters’ op SpotifyAnchor FMBreaker en Google Podcasts

Collecties Corts Foundation

The Corts Foundation is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

De volgende collecties van de Corts Foundation zijn hier beschikbaar:
– Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum
– Oud Batavia (F. de Haan)
– Priangan (F. de Haan)
– Verzameling van Instructien Ordonnantien en Reglementen (Mr. P. Mijer)
– Het koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog (Dr. L. de Jong)
– Buitenplaatsen van Batavia (Dr. V.I. van de Wall)
– Encyclopaedie van Nederlandsch Indië (D.G. Stibbe)
– De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, M. L. van Deventer)
– Jan Pietersz. Coen – Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië (KITLV, Dr. H. T. Colenbrander)

Nicolaas Witsen Archief (Regionaal Archief)

Nautisch Centrum Nicolaas Witsen is als scheepswerf een begrip in Alkmaar en omstreken. Het archief toont de rijke historie van de werf. Het telt dertig meter aan tekeningen en documentatie over de bouw van de honderden schepen die er in zo’n anderhalve eeuw van de helling gleden.

scheepswerf Nicolaas Witsen

Deutsche Fotothek

De Deutsche Fotothek is een fotoarchief in het Duitse Dresden, die zich in de Sächsische Landesbibliothek bevindt. De collectie omvat meer dan twee miljoen afbeeldingen. Sterk vertegenwoordigd zijn kunst, architectuur, geografie, technologie, economie en de regio van de deelstaat Saksen. De collectie is afkomstig van instellingen, bedrijven en particulieren.

Deutsche Fotothek

Historische kaarten 1500-1824 van Koning George III (British Library)

The British Library heeft 18.000 historische kaarten, prenten en atlassen uit de The Topographical Collection of King George III (1760-1820) aan het publieke domein toegevoegd. Naast kaarten van het Britse rijk, bevat deze collectie ook verschillende kaarten van het Koninkrijk der Nederlanden (op pagina 8)
Historische kaarten George III (British Library)