Database Nederlandse scheepswerven

Op 12 mei 2023 is door de Stichting Maritiem-Historische Databank tijdens het 14de symposium van het Maritiem Portal een nieuwe database gelanceerd over Nederlandse scheepswerven. Het doel is om de geschiedenis en locaties met betrekking tot de scheepsbouw in Nederland in kaart te brengen en vast te leggen. Meer informatie over de database kunt u vinden op marhisdata.nl.

Database Nederlandse scheepswerven