Archief Consulaat-Generaal Singapore, 1945-1954 (Nationaal Archief)

In de periode 1945-1954 omvatte het ambtsgebied van het Nederlandse consulaat-generaal te Singapore de Kroonkolonie Singapore, de Federatie (van 1946 tot 1948 Unie) van Malaya, de Kolonie Brits-Noord-Borneo (Sabah), de Staat Brunei, en de Kolonie Sarawak. De Nederlandse kolonie in Singapore telde in de jaren 1945-1954 ongeveer 1000 personen, die voor het merendeel werkzaam waren bij de toen daar gevestigde 40 Nederlandse ondernemingen.
Het archief bevat onder meer stukken over personeel, handel, marine, luchtvaart, vorderingen in verband met oorlogsschade. Ook zijn er stukken over protocollaire en juridische aangelegenheden, zoals de Indonesische strafzaak tegen de Nederlander Leon Jungschläger.

Archief Consulaat-Generaal Singapore