Archief Ambassade Sovjetunie, 1943-1957 (Nationaal Archief)

In de periode tussen de Octoberrevolutie in 1917 en de Tweede Wereldoorlog hadden Nederland en de Sovjetunie geen officiële betrekkingen. Het archief van de Ambassade in de Sovjetunie bevat voor de periode 1943-1955 correspondentie en stukken over de organisatie. Een aantal stukken handelt over het verloop van de Tweede Wereldoorlog waaronder ook vermiste of in Russische kampen verblijvende Nederlanders, joodse kinderen uit de voormalige Baltische staten en de dodenboeken van Auschwitz. Ook zijn er stukken over de teruggave van roofgoed, lucht-en scheepvaart, economische politiek, repatriëring van Sovjet-burgers, inlichtingen over (vermiste) Nederlanders, Nederlandse krijgsgevangenen, politieke rapportage (ook persartikelen), betrekkingen tussen de Sovjetunie en derde landen en de deelname van de Sovjetunie aan internationale organisaties.

Archief Ambassade Sovjetunie