Archief Ambassade Trinidad en Tobago, 1956-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van het Nederlands Vice-Consulaat en Consulaat-Generaal, later de Ambassade, in Trinidad en Tobago is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische kwesties (visserijrechten), openbare orde, verkeer en vervoer (luchtvaartverdragen), de economie en de economische betrekkingen van Trinidad en Tobago met het buitenland, sociale kwesties, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Trinidad en Tobago (w.o. defensie en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Trinidad en Tobago