Archief Ambassade Venezuela, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Venezuela, 1955-1974 is geordendvolgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevat stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Onder de rubriek juridische zaken bevinden zich stukken betreffende het oorlogsrecht n.a.v. van de Tweede Wereldoorlog en de regeling met de Antillen inzake de afbakening van het continentaal plat. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent openbare orde en gezondheidszorg, scheep- en luchtvaart, de economie en de economische betrekkingen van Venezuela met het buitenland, culturele aangelegenheden en onderwijs, en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Venezuela (w.o. terrorisme, defensie, de relatie met de Antillen, wapenleveranties door Nederland en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade Venezuela