Atlas of Dutch Brazil (NHF)

Vanaf ca. 1585 zochten Nederlandse ondernemers de kust van Brazilië af voor handelsmogelijkheden in brazielhout en suiker. In 1630 heeft de Westindische Compagnie in het noordoosten zelfs een kolonie ‘Nieuw Holland’ gesticht, die 24 jaar heeft bestaan. Voor de Atlas of Dutch Brazil wordt, in samenwerking met Braziliaanse partners aan de hand van historisch en archeologisch onderzoek een inventarisatie gemaakt van de sporen, die aan deze bijzondere Nederlandse periode refereren. De resultaten worden verwerkt op de website van de New Holland Foundation en in een publicatie, waarmee de onderlinge banden worden versterkt.

New Holland Foundation