Archief Taxatiecommissie Binnenvaart, 1939-1955 (Nationaal Archief)

Het archief van de Taxatiecommissie Binnenvaart, 1939-1955 bestaat uit schadedossiers. Deze zijn oplopend genummerd in volgorde van het in behandeling nemen van een zaak door de commissie. De inventaris bevat een specificatie per dossier, waarin dossiernummer, naam c.q. type van het schip en naam van de eigenaar zijn vermeld.

Archief Taxatiecommissie Binnenvaart