Tentoonstelling: Behouden Vaart! De ondernemersgeest van de Vlaardingse redersfamilie Hoogendijk

Vitrine met scheepsmodellen op tentoonstelling Behouden Vaart, Museum Vlaardingen

Van zeil naar stoom en van stoom naar motor: twee eeuwen technologie, innovatie en ondernemerschap in de Vlaardingse visserij in nieuwe permanente tentoonstelling in Museum Vlaardingen.  Opeenvolgende generaties Hoogendijk spelen eeuwenlang een belangrijk rol in het Vlaardingse economische leven, in het bijzonder waar het de visserij en de handel betrof. Het verhaal van deze familie is kenmerkend voor de ondernemingsgeest van veel Vlaardingse reders. Hun handelen geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de visserij en de handel in die tijd. Meer informatie

Museum Vlaardingen heeft reeds meerdere bijzondere objecten uit de Hoogendijkgeschiedenis in de collectie. Enige tijd geleden heeft Jaap Hoogendijk, de laatste eigenaar en directeur van Hoogendijk Import Export B.V., aangegeven dat hij de gehele collectie scheepsmodellen uit de Hoogendijkcollectie in langdurige bruikleen aan het museum wil aanbieden. Deze collectie geeft een volledig overzicht van het type Nederlands vissersvaartuig van de grote zeevisserij in de periode 1820-1970 en is om meerdere redenen een waardevolle aanwinst voor Museum Vlaardingen.