Tentoonstelling RMO: Doggerland, Verdwenen wereld in de Noordzee

In de nieuwe tentoonstelling Doggerland van het Rijksmuseum van Oudheden maak je een ongekende tijdreis van een miljoen jaar. Het is een reis voor jong en oud naar een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee: Doggerland. Je komt meer te weten over de prehistorische bewoners van dit bijzondere land, en hoe ze zich staande hielden in een omgeving en een klimaat dat steeds veranderde. Meer informatie

Het verhaal begint in de periode van de ijstijden, toen de bodem van de Noordzee meestal droog stond. In een uitgestrekt en vruchtbaar landschap leefden mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, Neanderthalers en de eerste moderne mensen. Uiteindelijk werd zo’n achtduizend jaar geleden die prehistorische wereld overspoeld door het stijgende zeewater.

Tegenwoordig zijn nog altijd sporen en voorwerpen uit Doggerland te vinden op de bodem en stranden van de Noordzee. Meer dan tweehonderd van de mooiste en interessantste Doggerlandvondsten zijn samen te zien deze tentoonstelling. Verzamelaars, liefhebbers en onderzoekers troffen ze aan langs de branding, in vissersnetten en bij onderwateropgravingen.

Doggerland, Familietentoonstelling over een miljoen jaar geschiedenis is te zien t/m 31 oktober 2021. Meer informatie

Naast de tentoonstelling is ook een publieksboek verschenen: DOGGERLAND
Verdwenen wereld in de Noordzee
, welke is samengesteld door Luc Amkreutz and Sasja van der Vaart-Verschoof
Meer informatie