Thijs J. Maarleveld (1953-2021)

Thijs J. Maarleveld

Op 11 maart 2021 is maritiem archeoloog Thijs J. Maarleveld overleden. Zo spoedig mogelijk zal op het Maritiem Portal een In Memoriam worden geplaatst.

De redactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland is Thijs Maarleveld zeer dankbaar voor de vele werkzaamheden die hij voor de NMGN heeft verricht.