Bronnenuitgave Tractaet van Dijckagie, 1576-1579 (Huygens ING)

Het Tractaet van Dijckagie is een waterstaatkundige verhandeling die door dijkgraaf Andries Vierlingh (ca. 1507-ca. 1579) is geschreven. Het werk gaat over thema’s in het 16e-eeuwse waterbeheer, zoals de bouw van dijken en sluizen. De bronnenuitgave is digitaal raadpleegbaar.

Bronnenuitgave Tractaet van Dijckagie