Twee kanons voor het muZEEum

Op 28 juli mocht het Zeeuws maritiem muZEEum (in de persoon van Karen Kroese) symbolisch twee kanons in ontvangst nemen voor een langdurige bruikleen. De wapens (de een ruim drie en de ander ruim vier eeuwen oud) zijn uit de zee naar boven gebracht door Blauwwind. Het consortium dat windparken voor de Zeeuwse kust aanlegt, heeft ook de kosten van de restauratie op zich genomen. Ze zijn ontdaan van corrosie, gewapend tegen verval en voorzien van een rolpaard. Zo staan ze nu in de hal van het stadhuis van Vlissingen (voor iedereen te zien), zodat ze over een kleine twee jaar een plaats kunnen krijgen in het vernieuwde muZEEum.