Archief Tweede Kamer 1945-1989 (Nationaal Archief)

Het archief Tweede Kamer, 1945-1989 bevat roosters der werkzaamheden, agenda’s, notulen en de zogeheten gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; geloofsbrieven van de kamerleden, schriftelijke vragen van de kamerleden en antwoorden van de regering, ingekomen verzoekschriften en andere bescheiden van particulieren; en commissiearchieven van de vaste commissies, bijzondere commissies en overige commissies. De Handelingen zijn niet in dit archief opgenomen.

Archief Tweede Kamer 1945-1989