Archief Tweede Kamer, interparlementaire betrekkingen, 1945-1994 (Nationaal Archief)

De Griffie Interparlementaire Betrekkingen vormt de ambtelijke ondersteuning van de delegaties die vanuit de Staten-Generaal worden afgevaardigd naar de vergaderingen van verschillende internationale organisaties, voornamelijk in het verband van militaire bondgenootschappen (NAVO, WEU) en economische samenwerking (Benelux, Europese Gemeenschap). Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie, vergaderstukken en verslagen over onderwerpen waarmee deze internationale organisaties zich bezighielden, zoals handel, landbouw en visserij, luchtvaart en technologische ontwikkeling.

Archief Tweede Kamer, interparlementaire betrekkingen