Uitbreiding Raad van Toezicht Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen

Per 1 januari a.s. treden de maritieme historici dr. Perry Moree en drs. Jeroen ter Brugge toe tot de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen. De stad is sterk verbonden met het water en dit komt ook terug in het bedrijfsplan 2018-2021.

Het Museum Vlaardingen richt zich op Leven met Water, in het verleden, het heden en de toekomst. Het doel is om binnen een paar jaar tijd één van de publiekstrekkers in de stad te worden. De Raad van Toezicht weerspiegelt de gewenste koers van het museum.

Perry Moree (1960) is sinds 2015 directeur-bestuurder van de Zeeuwse Bibliotheek. Daarvoor was hij onder meer CFO van Koninklijke Brill BV en Directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij de Koninklijke Bibliotheek. Perry is gepromoveerd maritiem historicus, o.a. voorzitter van het Bestuur van het Streekmuseum Jan Anderson en voormalig redacteur van het Jaarboek Visserijmuseum Vlaardingen.

Jeroen ter Brugge (1967) is sinds april 2018 conservator Maritieme Collecties bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer Wetenschapsconservator/Hoofd Collecties bij het Maritiem Museum Rotterdam, Directeur van het toenmalige Visserijmuseum (nu Museum Vlaardingen) en Stadsarcheoloog in Vlaardingen. Daarnaast is hij o.a. initiatiefnemer en projectleider van het Educatief Archeologisch Erf (Broekpolder-Vlaardingen).

Kijk voor meer informatie op de website van Museum Vlaardingen.