Unesco plaatst aan Nederland verbonden erfgoed op Memory of the World Register

Unesco heeft vier documentaire erfgoedcollecties waar Nederland bij betrokken is ingeschreven op het internationale Memory of the World Register. Twee inschrijvingen zijn volledig afkomstig uit Nederland. Bij twee andere inschrijvingen nomineerde ons land het erfgoed samen met andere landen, zoals Documentair erfgoed van tot slaafgemaakten van de Nederlandse Caraïben en hun afstammelingen 1816 – 1969. In totaal schreef Unesco 64 erfgoedcollecties in op het Register. Meer informatie