Vandaag verschenen: The World of Sugar

Cover

Ulbe Bosma’s boek The World of Sugar gaat in op hoe suiker de afgelopen 2500 jaar de wereldwijde politiek, gezondheid en het milieu heeft beïnvloed en vormgegeven. Suiker transformeerde het leven op alle continenten. Het schiep en verwoestte culturen door industrialisatie, arbeidsmigratie, en veranderende eetpatronen. Suiker maakte mensen rijk, corrumpeerde regeringen en gaf vorm aan het beleid van technocraten. Nederland was een knooppunt van Europese suikerhandel en raffinage in de zeventiende een achttiende eeuw en transformeerde Java tot ’s werelds grootste suikerexporteur na Cuba. In The World of Sugar wordt de oorsprong van onze wereld van glucosestroop en ethanol blootgelegd, en zien we de bedreiging die suiker is voor onze lichamen, levens, en gemeenschappen. Meer informatie