Verhalen van Turkse gastarbeiders, 4 juni 2023

Aankomst Turkse gastarbeider met familie

Onder de titel ‘Baklava in Amsterdam Havenstad’ worden op zondag 4 juni 2023 om 13.00 uur in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam de verhalen van Turkse gastarbeiders gepresenteerd die Ahmed Emin Batman heeft geïnterviewd. Meer informatie