Vernieuwing website RCE

De website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is per 8 april sterk vernieuwd. Verschillende websites en kennisportals zijn ondergebracht in één omgeving: cultureelerfgoed.nl

Een doelgroepenonderzoek uit 2018 wees uit dat gebruikers de grote hoeveelheid informatie waardeerden, maar dat de vindbaarheid hiervan nog verbeterd kon worden. In de komende maanden zullen dan ook veel RCE websites worden samengevoegd om dit te bewerkstelligen. Twee websites, collectienederland.nl en beeldbank.cultureelerfgoed.nl, zullen wel apart blijven bestaan.

Kijk voor meer informatie over de veranderingen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.