Verschenen: Een jaar bij de ijsberen

Cover

Op zaterdag 26 november 2022 werd in Het Arctic Centre van de Rijksuniversiteit Groningen deel 122 van de Werken van de Linschoten-Vereeniging gepresenteerd: Een jaar bij de ijsberen. Het logboek van de Nederlandse Spitsbergen Expeditie 1968-1969, bezorgd en ingeleid door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa (WalburgPers). Vier jonge biologen geven een indringend en intiem beeld van hun overwintering op het eenzame eiland Edgeøya bij Spitsbergen. Hun werk droeg bij aan het onder bescherming stellen van de ijsbeer en vormde een kiemcel voor het moderne Nederlandse poolonderzoek. Meer informatie