Verschenen: Oorlog en ongelijkheid

Cover

In Oorlog en ongelijkheid. Een inclusieve geschiedenis van de Gouden Eeuw behandelt Marjolein ’t Hart de Gouden Eeuw op inclusieve wijze en laat ze zien hoe de Tachtigjarige Oorlog heel verschillend uitwerkte voor de verschillende groepen Nederlanders. De Gouden Eeuw was vooral een gouden eeuw voor de Hollandse stedelijke elite. Katholieken, plattelanders, vissers en de lagere en middenklasse in de steden gingen er tijdens de Gouden Eeuw juist op achteruit. Meer informatie