Verslag startbijeenkomst Netwerk Maritieme Bronnen van 16 december 2021

Patroontas uit Vliegent Hart, Demo Netwerk Maritieme Bronnen 2018

Hier kunt u het verslag van de startbijeenkomst van het Netwerk Maritieme Bronnen van 16 december 2021 lezen, opgesteld door Marian Hellema. Het Manifest Netwerk Maritieme Bronnen is online beschikbaar. Graag wijzen wij op de uitnodiging om deel te nemen aan een (of meer) van de werkgroepen van het netwerk. De werkgroepen gaan in het nieuwe jaar van start. Heb je belangstelling? Geef je bij voorkeur vóór 15 januari 2022 op bij een van de voorzitters. Behoefte aan meer informatie, neem dan even contact op met het algemene e-mailadres van het Netwerk Maritieme Bronnen.

Werkgroep Voorbereiden van brondata
Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum)

Werkgroep Bruikbaarheidsinformatie
Robert Anraad (Maritiem Museum Rotterdam)

Werkgroep Terminologiebronnen en datamodellen
Jeroen van der Vliet (Het Scheepvaartmuseum)

Werkgroep Presentatie
Sebastiaan Derks (Huygens ING)

Stuurgroep Netwerk Maritieme Bronnen:
Jeroen van der Vliet, Het Scheepvaartmuseum (penvoerder)
Kees Hendriks, Zuiderzeemuseum
Robert Anraad, Maritiem Museum Rotterdam
Sebastiaan Derks, Huygens ING