Verslag symposium ‘De ramp van 1666’

Schermafbeelding 2017-01-30 om 10.58.12

Zaterdag 21 januari organiseerde de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy in de Maritieme Academie te Harlingen een symposium over de Ramp van 1666, toen Engelse oorlogsschepen de Nederlandse koopvaardijvloot in de Waddenzee en het dorp West-Terschelling aanvielen. Meer informatie en een verslag van het symposium leest u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.