VOC-schip Rooswijk

Het is januari 1740 als het VOC-schip Rooswijk met man en muis vergaat op de Noordzee. Pas meer dan 250 jaar later worden de restanten van het schip ontdekt voor de kust van Engeland. In 2016 doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek op het wrak, en concludeert dat een verdere opgraving prioriteit heeft. Het betekent de start van het project #Rooswijk1740, waarin archeologisch en historisch onderzoek naar het schip, de lading en bemanning worden gecombineerd. Zie ook deze pagina op het Maritiem Portal. Inmiddels zijn 22 opvarenden (15 september 2020) gevonden. Zie het artikel op Alle Amsterdamse Akten (15 september 2020), en een filmpje (20 november 2020). Voor meer informatie over de Zilversmokkel onder de VOC dit artikel van Matthias van Rossum (4 oktober 2017).

Drie documentaires (de 3de is van 28 september 2020) over de Rooswijk van de RCE. De drie documentaires tezamen geven een goed beeld van het proces en de inzet die nodig is om een scheepswrak op de bodem van de Noordzee te onderzoeken en zijn een ‘must-see’ voor iedereen die geïnteresseerd is in de onderwaterarcheologie en de geschiedenis van de VOC.
Also in English.