Voorintekening op nieuw boek over het schroefstoomschip 4e klasse Zr. Ms. Bonaire (1876)

Uitgeverij Lanasta brengt nog dit jaar 2020 een nieuw boek uit over het uit 1876 daterende Nederlandse oorlogsschip Zr.Ms. Bonaire. IJzeren schroefstoomschip 4e klasse Zr.Ms. Bonaire. Monument van de moderne scheepsbouw in Nederland is geschreven door Jan Klootwijk en Dick Vries. Honderden illustraties, overwegend foto’s, verfraaien de 188 pagina’s tellende uitgave. Ben Mooiman, voorzitter van Stichting Zijner Majesteits Bonaire, neemt het voorwoord voor zijn rekening en de eindredactie is in handen van Harry de Bles, directeur van het Nederlands Stoommachinemuseum. Meer informatie

Uitgeverij Lanasta biedt u de gelegenheid om het door Klootwijk en Vries geschreven IJzeren schroefstoomschip 4e klasse Zr.Ms. Bonaire. Monument van de moderne scheepsbouw in Nederland bij vóórintekening te bestellen. Indien u daarvan gebruik wilt maken, dient u €30 over te maken op bankrekening NL68INGB0009519055 ten name van Lanasta, onder vermelding van ‘Zr.Ms. Bonaire. Monument’. Ten behoeve van de verzending maakt u bovendien uw naam- en adresgegevens, eveneens o.v.v. ‘Zr.Ms. Bonaire. Monument’, per email bekend aan info@lanasta.eu of schriftelijk aan Uitgeverij Lanasta, Oude Kampenweg 29 7873 AG Odoorn. Het boek wordt u dan na de verschijning kosteloos toegezonden. Na de verschijningsdatum bedraagt de aanschafprijs van het boek €35,95, exclusief eventuele verzendkosten.