Voorjaarsbijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, 26 mei 2018

nwThumbnail_Fryske_Akademy-300x61 Thumbnail_Zeegeschiedenis

Op zaterdag 26 mei 2018 zal de voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaatsvinden op de Maritieme Academie Harlingen. De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van het 200-jarig bestaan van de Maritieme Academie Harlingen.De dag bestaat uit drie delen, waarvan het hoofdprogramma gevormd wordt door de Algemene Ledenvergadering en het symposium. Het symposium is georganiseerd door de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy en heeft als titel ‘200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen’. Naast dit hoofdprogramma is er de mogelijkheid om aan twee optionele activiteiten deel te nemen. De eerste optie is om voorafgaand aan de ALV De Barentszwerf te bezoeken, waar Gerald de Weerdt een rondleiding voor de leden verzorgd. De tweede optie is deelname aan het diner na afloop van het symposium. Opgave voor beide activiteiten vereisen nadrukkelijk aparte aanmelding ofwel via het online aanmeldformulier ofwel via uw aanmelding richting het bestuurssecretariaat. Aanmelden kan uiterlijk op 15 mei 2018.

Meer informatie