Archief Waterstaat / Directie Waterstaat, 1930-1949 (Nationaal Archief)

De in 1930 opgerichte Directie van de Waterstaat behartigde alle technische waterstaatszaken zoals: dijkbeheer van de grote rivieren, aanleg en onderhoud van kanalen, toezicht op de binnenscheepvaart, beheer en onderhoud van zeeweringen, havens, elektriciteitsvoorziening, aanleg en onderhoud van wegen en bruggen, 1930-1949.

Archief Waterstaat / Directie Waterstaat