Archief Waterstaat / Kabinetsarchief, 1930-1950 (Nationaal Archief)

Het eerste deel van het kabinetsarchief van de Directie van Waterstaat over 1930-1950 omvat chronologische ingangen bestaande uit agenda’s en klappers. Het tweede deel is zaaksgewijs gerubriceerd rond tal van onderwerpen, zoals organisatorische kwesties, personeelsaangelegenheden, commissies, de Dienst der Zuiderzeewerken, waterstaatkundige werken (bruggen, wegen, kanalen en havens) en landsverdediging en wederopbouw.

Archief Waterstaat / Kabinetsarchief