Website Globalise: digitale ontsluiting VOC-archieven

Het project Globalise ontvangt een grote projectsubsidie van 3,8 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) digitaal te ontsluiten. De stukken geven niet alleen inzicht in het reilen en zeilen van de VOC maar ook een unieke kijk op de relaties tussen Europese en niet-Europese partijen in Azië in de zeventiende en achttiende eeuw. Een samenwerkingsverband van het Huygens ING, het Nationaal Archief, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Vrije Universiteit Amsterdam en het KNAW Humanities Cluster ontwikkelt in de periode 2021-2026 een digitale wetenschappelijke infrastructuur die de reeks generale missiven voor geavanceerde nieuwe onderzoeksmethoden ontsluit. 
Het Globalise project maakt een enorme versnelling van onderzoek mogelijk.
Bekijk het filmpje over het Globalise-project van de NWO.
Meer informatie: Engelstalige website Globalise