Zes schilderijen uit de Gouden Eeuw naar muZEEum

Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen

Het Zeeuws maritiem muZEEum krijgt zes schilderijen uit de wereldberoemde collectie van Anthony Inder Rieden in bruikleen. Het gaat om topstukken van belangrijke schilders uit de Gouden Eeuw, zoals Van Eertvelt, Bellevois en Bol.

Onno Bakker, directeur van het muZEEum, heeft in het huis van Inder Rieden in Londen juist die schilderijen uitgezocht, omdat ze een raakvlak hebben met Vlissingen, de Westerschelde of Michiel de Ruyter. Deze werken passen perfect in het zeevaardersverhaal dat het muZEEum wil vertellen. Meer informatie