Zoeken in cultuurtijdschriften

cultuurtijdschriftenfile-2

Al meer dan anderhalve eeuw verschijnen er artikelen over opgravingen, archeologische vondsten, bouwwerken, restauraties en andere wetenswaardigheden over cultureel erfgoed. De voorlopers van de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn reeds lang geleden begonnen om deze artikelen voor haar medewerkers in kaart te brengen. U kunt hier zoeken.In de loop der tijd kwamen deze verwijzingen ook beschikbaar voor derden via de ABC-catalogus. Nu wordt het via cultuurtijdschriften ook mogelijk om de artikelen zelf te benaderen. Die worden opgevoerd door de verenigingen en stichtingen zelf. In eerste instantie is de site vooral gevuld met verwijzingen naar het artikel. Op termijn moeten daar ook de pdf’s bijgevoegd worden. Door middel van het ingeven van een zoekterm kunnen interessante onderwerpen gevonden en ontsloten worden.