Zwammerdamschepen 1-6 op wereldpodium

In Zwammerdam zijn in totaal zes schepen gevonden (1974). Ze kregen allemaal een nummer. En hoe zagen ze er uit?
In de week van 21-24 juni 2021 werd het (digitale) Jaarcongres van de ICAHM vanuit Nederland georganiseerd. De ICAHM is de archeologisch afdeling van de ICOMOS, de adviserende organisatie van UNESCO in het kader van Werelderfgoed nominaties. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit Leiden en de Reinwardt Academie traden op als gastheren. Aan bod kwamen onder andere de Wereld Erfgoed Nominatie, Erfgoed en mensen met een beperking en het nieuwe Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. Een rode draad door de sessies vormden de Romeinse Zwammerdamschepen. In Zwammerdam zijn in totaal zes schepen gevonden (1974). Ze kregen allemaal een nummer. Archeoloog en curator Zwammerdamschepen Tom Hazenberg kreeg de kans om de veelzijdige ontwikkelingen rondom de Zwammerdamschepen te presenteren. Meer informatie