Alex Poldervaart

Deel 3, visserij:
‘De heruitgave van de NMGN stelt mij en mijn mede-auteurs in staat de nieuwste inzichten op het gebied van de visserij in deze periode in een leesbaar verhaal voor het voetlicht te brengen.’

Deel  4, visserij:
‘Sinds het verschijnen van de eerste Maritieme Geschiedenis (1976-1978) hebben de ontwikkelingen in de zee- en kustvisserij niet stilgestaan. De NMGN is het standaardwerk bij uitstek waarin die recente visserijgeschiedenis een plaats krijgt.’

cv Alex Poldervaart
E-mail