Jurjen Leinenga

Jurjen R. Leinenga

‘Sinds het verschijnen van de oude Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (MGN) is het onderzoek naar walvisvaart andere vragen gaan stellen. Biologische effecten van het langdurig jagen op walvispopulaties en de gevolgen van veranderingen in het ecosysteem van een vangstgebied krijgen nu ook aandacht, naast de oude vragen naar de winstgevendheid en het ondernemerschap in deze maritieme bedrijfstak. Het voortschrijdend inzicht dat deze nieuwe probleemstellingen heeft opgeleverd verdient een plek in de nieuwe MGN.’

cv Jurjen Leinenga
E-mail