Archief Algemene Rekenkamer, 1944-1981 (Nationaal Archief)

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijke instelling die financieel toezicht houdt op de overheid. Het archief Algemene Rekenkamer, 1944-1981 bevat notulen (met klappers) van de vergaderingen, rapportlijsten, bijlagen, verslagdossiers en jaarverslagen over de periode 1944-1981 met nadere toegangen in de vorm van agenda’s, brievenboeken en indices. Tevens zijn er controles met terugwerkende kracht gedaan inzake het financieel beheer van de Nederlandse Antillen (vanaf 1939), Suriname (vanaf 1942) en Nieuw Guinea (1955-1967). Ook is er een nota over de werkzaamheden van accountant-generaal P.H. Keller met betrekking tot de controle van de financiën van de Nederlandse regering in ballingschap gedurende de periode 1940-1947.

Archief Algemene Rekenkamer