Archief Kabinet der Koning, 1898-1945 (Nationaal Archief)

De belangrijkste taken van het Kabinet der Koningin waren:
– de registratie en bewaring van wetten, besluiten en andere staatsstukken;
– het voorleggen aan de Koning van alle ingekomen stukken;
– het voeren van de correspondentie namens het staatshoofd met de ministers en hoge colleges van staat;
– het opmaken en verzenden van afschriften van koninklijke besluiten;
– het behandelen van verzoekschriften.
Omdat de hoofdtaken van het Kabinet in principe alle beleidsterreinen van de rijksoverheid betroffen, komen in het archief stukken voor over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het archief bestaat voor het overgrote deel uit een chronologisch geordende en per dag genummerde serie minuut-besluiten met bijlagen (ingekomen stukken). De toegangen op dit verbaal bestaan uit uitgebreide jaarlijkse indices met hoofdenlijsten en klappers. Een relatief gering deel van het archief werd buiten het verbaal gehouden: het betreft hier onder meer stukken betreffende begrotingen van de provincies, verordeningen van gemeenten inzake de heffing van plaatselijke belastingen en verslagen van staatscommissies, vooral op terreinen als defensie en verkeer en vervoer. Wat betreft het thema Tweede Wereldoorlog zijn het verbaalarchief Londen (mei 1940-mei 1945) en het dossierarchief Londen van belang.

Archief Kabinet der Koning